default-logo

Typ10 is een ongelooflijk leuke methode om kinderen blind te leren typen. Deze methode is ontwikkeld voor gebruik in klasverband, kleine groepjes en individuele begeleiding.

Typ10 kan makkelijk in een therapeutische setting gebruikt worden, zowel in een 1-1 relatie als in kleine groepjes. We denken daarbij aan volgende aanmeldingen:

  • Kinderen met fijnmotorische problemen hebben het vaak heel moeilijk om te schrijven. De schrijfmotoriek schiet te kort en hoewel ze wel weten wat ze zouden willen schrijven, krijgen ze hun gedachten maar moeilijk op papier. Werken op een computer zou een hulp kunnen zijn, maar daarvoor moeten ze blind kunnen typen.
  • Kinderen met psychomotorische problemen zoals DCD, dyspraxie, lateralisatieproblemen kunnen (vaak) niet met een klassieke dactylo methode aan de slag omdat de tijdsdruk en het behalen van een bepaald aantal aanslagen per minuut een te hoge drempel vormt tijdens het leerproces.
  • Kinderen die een grote nood hebben aan structuur zoals kinderen met ASS, ADHD zijn gebaat bij de unieke aanpak van Typ10.
  • Ook voor alle andere kinderen is blind kunnen typen een vaardigheid die als volwassene een grote meerwaarde betekent in onze technologische maatschappij waarbij het kunnen werken met een computer een must is.

 

Door gebruik te maken van je therapeutische inzichten in hoe je het motorisch leren van kinderen kan verbeteren kan je, zelfs in een (klein) groepsverband, zeer individueel gaan werken zodat elk kind op zijn leertempo de vaardigheid blind typen onder de knie kan krijgen. 

In 10 lessen leren de kinderen blind typen en kennen ze een volledig toetsenbord van buiten. 

Om de kinderen na de 10 lessen de mogelijkheid te bieden hun correctheid te verbeteren en hun snelheid te verhogen tot een niveau waarbij ze vlot meekunnen in de klas, werd Typ10 Online ontwikkeld. Deze online module kan nu in de lessen geïntegreerd worden vanaf les 6, vanaf september ‘17 zal dit zelfs vanaf les 1 mogelijk zijn.

Meer info zie http://www.typ10-online.com

De kenmerken:
  • 10 lessen om de basisvaardigheid aan te leren
  • Voor élk kind vanaf 9 jaar
  • Speels leren typen zonder tijdsdruk
  • Persoonlijke begeleiding
  • Ook geschikt voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen
  • Slagingspercentage = 92%