default-logo

Bij Kinereva kan u terecht voor het begeleiden van uw kind met leer- en ontwikkelingsproblemen. Elk kind ontwikkelt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Bij de meeste kinderen gaat deze ontwikkeling vanzelf. Bij de ander is er sprake van een vertraagde of abnormale ontwikkeling. Met behulp van de psychomotorische therapie geven we hen dat duwtje in de rug om die achterstand te verminderen of in te halen.

Psychomotorische therapie wordt meestal individueel gegeven met een frequentie van twee maal dertig minuten per week, naargelang de problematiek en het voorschrift van de arts. Wanneer het kind aantoonbare significante psychomotorische ontwikkelingsachterstand heeft, kan de tegemoetkoming van de mutualiteit oplopen tot 60 zittingen per jaar en dit gedurende twee tot drie opeenvolgende kalenderjaren.

Bij Kinereva kan u terecht met kinderen van 2,5 tot 16 jaar die moeilijkheden ondervinden met:
  • fijnmotorische vaardigheden: vaardigheden van de handen zoals knippen, veters strikken
  • grofmotorische vaardigheden: lopen, springen, hinkelen, huppelen
  • ruimtelijke-visuele vaardigheden: oriëntatie in de ruimte, figuren herkennen
  • lateralisatie ontwikkeling: verkrijgen voorkeurshand, begrippen links-rechts