default-logo

De Kritische Ontwikkelingsbegeleiding is een systeemgerichte therapievorm waarbij we streven naar een optimale ontwikkeling van het kind. Het lichaam speelt hierbij een centrale rol. Deze theorie werd ontwikkeld door Prof. Felix Hendrikx.

Behandeling van gedrags-, leer- of vaardigheidsproblemen kan soms tijdelijk soelaas brengen maar is geen duurzame oplossing. Daarom focust de kritische ontwikkelingsbegeleiding niet op deze symptomen maar wel op de achterliggende structuren die bepalend zijn voor ons handelen, kennen en kunnen. De begeleiding sluit aan bij het niveau van het individu in plaats van het indrillen van te moeilijke vaardigheden waardoor de frustrerende prestatiedruk alleen maar hoger wordt.