default-logo

Een procesgerichte schrijfmethodiek voorkomt veel problemen, zoals richting onzekerheid, verkeerde letterverbindingen, omkeringen, onleesbaar schrift, spellingsmoeilijkheden en zoveel meer.

  • Kan gebruikt worden binnen élke taal-en leesmethode.
  • Kan hét antwoord bieden op de vraag naar hét beter schrijfonderwijs.

 

Schrijftrein zet je veilig op het juiste spoor
Bij de aanvang van het eerste leerjaar wordt van onze kinderen verwacht dat ze schoolrijp zijn, dus een aantal vaardigheden bezitten om het schoolse leren (en dus ook het leren schrijven) met succes te kunnen aanvatten. Deze belangrijke vereisten zijn niet altijd in de juiste mate en op het juiste moment verworven bij elk kind. De basisvoorwaarden om tot leren lezen en rekenen te komen hebben immers jaren nodig om te rijpen. Het leren schrijven is daar geen uitzondering in.

Leren schrijven is een ingewikkeld proces dat tal van voorwaarden vereist. Fijne en grove motoriek, ruimtelijke oriëntatie, ritme, oog-handcoördinatie, een kritische waarneming, vormonderscheidingsvermogen maar ook de geestelijke en emotionele ingesteldheid van het kind om te willen schrijven. Deze belangrijke vereisten zijn niet altijd in de juiste mate en op het juiste moment verworven bij elk kind.

Schrijftrein is een procesgericht schrijftrainingsprogramma voor voorbereidend en aanvankelijk schrijven (kleuter- en lager onderwijs)
  • Met een specifieke basismethodiek
  • Ontwikkeld vanuit schrijfproblematiek binnen het schrijfleerproces
  • Ondersteunt het leesproces
  • Heeft aandacht voor de specifieke onderwijsbehoeften van ieder kind
  • Maakt gebruik van 6 speelse en eenvoudige hulpmiddeltjes